CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans". Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
 

Główne kierunki działalności:
- modelowanie procesów i struktur transformacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki,
- rozwój innowacyjności produktów oraz procesów wytwarzania i eksploatacji, między innymi metody
optymalizacji procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych dźwignic i maszyn przeładunkowo-transportowych,
  systemów sterowania obiektów,
 - rozwój systemów transportowych, racjonalizacji wykorzystania zasobów materiałowych i energetycznych
  w procesach wytwarzania i eksploatacji poprzez rozwój technologii utylizacji materiałów eksploatacyjnych,
- prowadzenie własnych prac normalizacyjnych w zagadnieniach dotyczących dźwignic i maszyn przeładun-
  kowo-transportowych.
 
DETRANS Spółka z o.o. posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie dźwignic, maszyn przeładunkowych
.i transportowych.
Jest kontynuatorem prac realizowanych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transporto-
wych "Detrans" i wcześniejszego Centralnego Biura Konstrukcji Maszynowych (CBKM).
Posiadane wieloletnie doświadczenie w pełni wykorzystuje w obecnych innowacyjnych rozwiązaniach dźwignic
i maszyn przeładunkowo-transportowych.
 
Wdraża w zakładach produkcyjnych opracowane nowe technologie oraz modernizacje, maszyny i urządzenia
przeładunkowe i transportowe. Wykonuje pełne układy technologiczne, modernizacje maszyn i urządzeń.
Realizuje prace projektowe, wykonuje dokumentację techniczną, opracowuje ekspertyzy i opinie techniczne.
 
Naszym klientom i wszystkim potrzebującym służymy radą, odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi i techno-
logicznymi układów transportowych i przeładunkowych, a także nowoczesnymi rozwiązaniami maszyn i urzą-
dzeń transportu wewnętrznego.
Współpracujemy z innymi zakładami w zakresie opracowywania i wprowadzania innowacyjności i nowych
technologii w procesach produkcyjnych i technologicznych.
 
Zapraszamy do współpracy.
detrans@detrans.pl

 

 
OFERTA
Copyright 2016 AS. All right reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                              Ostatnia aktualizacja: 01.04.2016